Thông tin truyện

Mười năm không xa

Mười năm không xa
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

” Anh có thể thích em không, dù chỉ một chút thôi?”” Không thể.”

Bọn họ lúc đó, kém nhau mười tuổi.

Editor: Pim.

loading...
DMCA.com Protection Status