Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn

Chương 2: Hệ thống


"Chúc mừng ký chủ giết chết Nhất giai 2 cấp nhận được 100 điểm kinh nghiệm, nhận 10 điểm tích phân".

"Chúc mừng ký chủ giết chết Nhất giai 3 cấp nhận được 120 điểm kinh nghiệm, nhận 12 điểm tích phân".

...

"Chúc mừng ký chủ giết chết Nhị giai 4 cấp nhận được 400 điểm kinh nghiệm, nhận 50 điểm tích phân".

Xoạt xoạt!

"Kẻ nào đang nói".

"Hệ thống đặc biệt được dung hợp cùng ký chủ, trừ ký chủ tất cả xung quanh không ai có thể nhận diện cũng không thể nghe được".

Hệ thống. Từng từ từng chủ như in xuất hiện ngay trong nhận thức của ta, cũng không thể nghe bằng, như ta có thể giao tiếp thông qua ý thức sao?

"Ta không quan trọng ngươi là thứ gì, trước tiên trả lời ta".

"Chổ này là chổ nào, kinh nghiệm là thứ gì?".

"Địa điểm: Lăng mộ dưới lòng đất tầng thứ 10".

"Kinh nghiệm có được thông qua ký chủ giết chết sinh vật có sinh mạng, tu luyện có được. Tích đủ năng lượng ký chủ được thăng cấp, sức mạnh tăng lên".

Hmmmm. Toàn bộ thông tin cần thiết ta nhận biết, hệ thống cung cấp toàn bộ thông tin. Không có gì quan trọng sao?

"Hiển thị thông số"

Tên:???

Chủng loại:???

Võ Hồn:???

Năng lực:???

Cấp độ:???

Tấn công:??? --- Phòng ngự:???

Tốc độ:??? --- Sát lực:???

Ma công:??? --- Ma kháng:???

Công pháp: Hấp Tinh Đại Pháp. Thôn thiên Ma Công (???)

Võ kỷ:???

Đều không hiển thị được cả sao? Quả thật ta cũng mông lung không nhận diện thực hư. Quả thật. Ít ra cũng phải có một cái tên. Còn toàn bộ thông tin khác cũng phải hiển thị mới nhận diện được năng lực của ta. Cũng cần phải biết tình hình xung quanh!

Hệ thống này rất hoàn chỉnh, ngoại trừ có toàn bộ thông tin, rương đồ, tu luyện. Hệ thống thăng cấp có thể có được chức năng mới. Ta cũng còn có nhiều rương bảo chưa mở, cũng nên nhanh rời khỏi đây.

"Mở toàn bộ rương bảo"

"Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 1vạn3120 điểm kinh nghiệm, nhận được 4252 điểm tích phân".

"Keng, chúc mừng ký chủ nhận được đá Tiềm năng x5, Xích phong ấn x4".

"Keng, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực Quang-Ám, đạt người điều khiển Hắc Ám".

"Keng, chúc mừng ký chủ nhận được đá thức tỉnh x1, nhận được Hóa Hình Đan x1".

"Keng, chúc mừng ký chủ nhận được võ kỷ Quang Chi Cách Đấu Thuật, Thuấn Di”.

"Khởi tạo"

Đang khởi tạo!

Tên: Thập Phong Thần.

Chủng loại: Nhân tộc.

Võ Hồn:???.

Năng lực: Quang - Ám, Người điều khiển Hắc Ám.

Cấp độ: Lục giai 1 cấp.

Tấn công: 960 --- Phòng ngự: 1120

Tốc độ: 1450 --- Sát lực: 230

Ma công: 100 --- Ma kháng: 150

Công pháp: [Hấp Tinh Đại Pháp]. [Thôn thiên Ma Công].

Võ kỷ: [Quang Chi Cách Đấu Thuật], [Thuấn di].

"Tẩy điểm tiềm năng".

"Keng, chúc mừng ký chủ tẩy điểm tiềm năng thành công".

Tấn công: 600 --- Phòng ngự: 1080

Tốc độ: 1500 --- Sát lực: 225

Ma công: 173 --- Ma kháng: 87

Hệ thống tẩy điểm may rủi sao, chỉ số không cố định. 4 lần tẩy điểm cùng 1 lần thức tỉnh. Khả năng thức tỉnh đạt hoàn mỷ cực thấp. Tẩy tiềm năng rồi mới thức tỉnh tốt hơn hay thức tỉnh trước. Thôi kệ, làm liều vậy!

"Thức tỉnh"

"Keng, ký chủ chuẩn bị thức tỉnh, yêu cầu ký chủ chọn nơi an toàn để bắt đầu thức tỉnh".

Thức tỉnh cần phải tới nơi an toàn sao, thức tỉnh tốt một thời gian sao? Thật phiền phức. Phía xa có khu đất cao không có ảnh hưởng, chọn thức tỉnh ở đó vậy. Phong Thần quan sát xung quanh vừa suy nghĩ.

"Tốn 2000 điểm tích phân để tăng khả năng thức tỉnh; thành công 100%, thức tỉnh trung giai 30%, thức tỉnh cao giai 15%, thức tỉnh hoàn mỹ 5%, thức tỉnh truyền kỳ 1%, thức tỉnh truyền thuyết 0.001%"

"Khốn kiếp tỷ lệ thành công quá thấp. Điểm tích phân ta cũng không nhiều".

"Dùng 2000 điểm tích phân. Thức tỉnh"

Đang tiến hành thức tỉnh!

Cảm giác thức tỉnh là như thế này sao, thật không thoải mái, cảm giác như gân cốt đang bị nứt ra. Linh khí đang dần tụ lại. Linh khí đang tiến vào cơ thể thật thoải mái.

Hấp Tinh Đại Pháp! Thôn Thiên Ma Công!

Thức tỉnh thời gian càng kéo dài, Phong Thần thúc đẩy hai đại công pháp đẩy lên tới cực hạn, hấp thụ linh khí tứ phía như một trận bảo xoáy cuốn tất cả linh khí ồ ạt đổ vào. Linh khí hấp thụ càng nhiều, tỷ lệ thức tỉnh sẽ gia tăng thành công cao hơn. Phong Thần như thiêu thân liều mạng hấp thụ linh khí. Chịu cảm giác gân cốt như bị căng ra đến cục hạn rồi từ từ thu lại, liên tiếp nhiều lần, kéo dài gần 10 ngày thời gian mới dừng lại. Linh khí xung qanh dần dần tản ra, trên người quang dần tiêu tán lộ ra thân thể cường tráng, gương mặt già nua lúc trước đang dần cải biến như thoát thai hoán cốt một dạng. Mái tóc trắng bạc rủ xuống bao phủ trên nền đất, thân thể gầy gò nhưu có sức sống. Thân cao gần 6 thước, cơ thể cường tráng, tóc trắng bạc xỏa dài tới chân, mắt sắc như kiếm, băng lãnh, vô tình như hằng ma tái thế.

"Keng, Ký chủ thức tỉnh trung giai thành công".

"Ta liều mạng mà chỉ có thức tỉnh trung giai, hệ thống nhà ngươi quả thật biết hành hạ".

"Đá thức tỉnh phẩm chất càng cao, khả năng thức tỉnh cao hơn. Ký chủ vừa sử dụng đá thức tỉnh sơ giai. Cần 20 vạn điểm tích phân đổi 1 đá thức tỉnh trung giai, 100 vạn điểm tích phân đổi 1 đá thức tỉnh cao giai, 1000 vạn điểm tích phân đổi 1 đá thức tỉnh hoàn mỉ, tốn 10000 vạn điểm tích phân đổi 1 đá thức tỉnh truyền kỳ, tốn 5 ức để đổi lấy 1 đá thức tỉnh truyền thuyết".

Mẹ nó, mức giá quá cao!

"Quan trọng hơn, giờ cho ta xem có gia tăng được sức mạnh nào không".

"Ký chủ thức tỉnh thành công chỉ số được cộng thêm".

Tấn công: 600+100 --- Phòng ngự: 1080+200

Tốc độ: 1500+250 --- Sát lực: 225+15

Ma công: 173+50 --- Ma kháng: 87+70

Điểm sức mạnh sau thức tỉnh khá cao. Nếu được đá Thức tỉnh Truyền thuyết thì... Phong Thần trong đầu nổi lêu chút tham lam.

"Tẩy điểm tiềm năng".

"Keng, ký chủ tẩy điểm tiềm năng thành công".

Tấn công: 1030+100 --- Phòng ngự: 795+200

Tốc độ: 1362+250 --- Sát lực: 220+15

Ma công: 180+50 --- Ma kháng: 93+70

...

"Tiếp tục tẩy cho ta"

"Ký chủ đả hết đá tiềm năng, phải chăng ký chủ dùng 2000 điểm tích phân đổi 1 đá tiềm năng sơ cấp".

Mẹ nó, Hệ thống chèn ép người quá đáng!

"Lảo tử không tin chỉ 1 cái hệ thống có thể làm khó dễ được ta. Đổi cho ta"

"Keng, chúc mừng ký chủ đổi thành công, ký chủ muốn tẩy tiềm năng".

"Khốn kiếp còn hỏi, nhanh tẩy cho lảo tử, lần này mà không được thì ta chết cũng kéo theo ngươi"

"Keng, chúc mừng ký chủ tẩy điểm tiềm năng thành công".

Tấn công: 825+100 --- Phòng ngự: 1410+200

Tốc độ: 1580+250 --- Sát lực: 190+15

Ma công: 86+50 --- Ma kháng: 150+70

"Khốn kiếp Hệ thống, làm lảo tử tốn 4000 điểm tích phân."

"Trong rương đồ ta có 4 xích phong ấn nhà ngươi xem đổi được bao nhiêu điểm tích phân".

"Hệ thống đang bắt đầu tính toán".

Một lúc lâu sau.

"Keng, Xích phong ấn được đúc từ Tinh Thiết Kim ngàn năm, phẩm chất trân quý, do sử dụng quá lâu phẩm chất bị giảm xuống"

"Tính toán hoàn tất Xích phong ấn x1 giá 1000 điểm tích phân"

"Ta giữ lại 1 cái rèn vũ khí, đổi Xích phong ấn x3"

"Đổi thành công, ký chủ nhận được 3000 điểm tích phân"

"Mở cửa hàng, ta muốn đổi võ kỷ"

Khốn kiếp, Hệ thống nhà ngươi quá áp bức, võ kỷ bình thường mà cũng tới 5000 điểm tích phân.

Phong Thần kéo xuống một hồi lâu mới tìm được võ kỷ giá thấp.

Phi Kiếm!, Ỷ Nhược Kiếm Pháp!, Phong Thí Kiếm! Không được. Lảo tử ta không thích xài kiếm.

Phá Nguyệt Đao!, Đao Trảm! Mẹ nó, lảo tử lớn tuổi mà xách đại đao đi khắp nơi sao? Không được.

Huyền Ngọc Thủ! "Tu luyện tới đỉnh phong công pháp có thể dùng tay phá vạn khí, độc khí bất xâm"

Đại Cầm Nả Thủ! "Dùng tay không bắt lấy vủ khí"

Phá Cầm Thương! "Thương pháp chú trọng tốc độ, uyển chuyển, lấy nhu khắc chế cương"

Hoàn Liên Kích! "Thương pháp sử dụng tốc độ cực nhanh đâm liên tục vào đối phương"

"Phá Cầm Thương hiện tại phù hợp với ta nhất, công thủ bão hòa. Ta đổi Phá Cầm Thương".

"Ký chủ đổi thành công, ký chủ tốn 2000 điểm tích phân".
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status